Jill ABRIGO (Hong Kong)

Lisa AU (Hong Kong)

J. Gregory CAIRNCROSS (Calgary)

Anne Yin-yan CHAN (Hong Kong)

Danny Tat-ming CHAN (Hong Kong)

Edwin CHAN (Hong Kong)

Fiona X.Y. CHEN (Hong Kong)

Ricky IP (Hong Kong)

Tao JIANG (Beijing)

Chun-sheng KANG (Tianjin)

Matthew KIERNAN (Sydney)

Alexander LAU (Hong Kong)

Thomas LEUNG (Hong Kong)

Herbert Ho-fung LOONG (Hong Kong)

Hugh MARKUS (Cambridge)

Vincent MOK (Hong Kong)

Ho-keung NG (Hong Kong)

Takahiko SAIDA (Kyoto)

Adrian WONG (Hong Kong)

Lawrence Ka-sing WONG (Hong Kong)

Yu YAO (Shanghai)

Stephen YIP (Vancouver)

Xinghu ZHANG (Beijing)

 

Speakers

BRAIN 2015  |  CUHK